Двоен Живот

Synopsis

Успешниот париски издавач Алан, кој се труди да се прилагоди во дигиталната револуција, се двоуми околу објавувањето на најновиот ракопис на својот долгогодишен пријател.
Леонардо, боемски автор кој во своите раце има уште една автофикција за афера со славна личност.
Додека се борат со својата средновечност, технолошките промени и односите со своите жени, издавачот и авторот се во поголеми проблеми отколку што претпоставуваат.

 

 

Video & Photo

1 photos