Синопосис

Годината е 1913. Младата Ирис Леитер се враќа во Будимпешта, возбудлив град на Австро-Унгарската монархија кој поминува во последните денови од мирот. Нејзината желба е да работи во прославената продавница за шешири, која некогаш оддамна ја основале нејзините покојн и родители. Новиот сопственик, угледниот бизнисмен Оскар Брил, се обидува да се ослободи од неа по секоја цена. Улиците, на наизглед веселиот град, стануваат опасни по Ирис, особено ноќта кога непознат човек ќе ја пресретне и распрашува за нејзиниот брат.

Видео & Фото

12 photos