Питер фон Кант

Синопсис

Питер Фон Кант, успешен, познат режисер, живее со својот помошник Карл, кого сака да го малтретира и понижува. Преку големата актерка Сидоние го запознава и се заљубува во Амир, згоден млад човек со скромни средства.

Видео и фотографија

1 Фотографии