Сенките на Караваџо

Синопсис

Италија во 1610 година. Караваџо е еден од најбрилијантните сликари на своето време, но и бунтовник против одлуките на црквата. Откако бил информиран дека делото прикажува проститутки, крадци и скитници, папата Павле V ѝ наредува на Тајната служба на Ватикан да го истражи уметникот. Папата треба одлучи дали да го помилува сликарот затоа што Караваџо го побарал тоа откако бил осуден на смрт за убиство на својот љубовен ривал. Истражувачот, познат како Сенка, започнува истрага што ќе го наведе да ги открие пороците и доблестите на уметникот чиј живот го држи во свои раце.

Видео и фотографија

1 Фотографии