Планина на смртта

Синопсис

Татко и син се обидуваат да го сочуваат родниот град и новоизградениот тунел од природна катастрофа.

Видео и фотографија

1 Фотографии