Духот од Кантервил

Синопсис

Англија на крајот на деветнаесеттиот век, кога научните пронајдоци носат нови погледи на светот, едно модерно американско семејство се преселува во нивната новокупена селска куќа за да дознае дали таа е опседната со духови. Сер Сајмон Кантервил успешно шета на теренот повеќе од триста години. Но кога се обидува да ги исплаши новите домаќини, тој се соочува со нови предизвици.

Видео и фотографија

1 Фотографии