Селани

Синопсис

Селанката Јагна е принудена да се омажи за многу постариот, богат фармер Мачи Борина, и покрај љубовта кон синот на фармерот Антек. Јагна станува предмет на завист и омраза кај селаните по што мора да се бори за да ја зачува својата независност.

Видео и фотографија

5 Фотографии