Конечна слобода

Синопсис

Во повоена Германија, Ханза е повторно затворен затоа што е геј. Единствената трајна врска во неговиот живот станува неговиот долгогодишен цимер од келијата, Виктор, осуден убиец. Она што започнува со одбивност прераснува во нешто што се нарекува љубов.

Видео и фотографија

1 Фотографии